340  Az MFSZ elnökségének szánt összefoglaló kivonata

Előzmény
Az MFSZ képviseletében az első, kísérleti forduló előkészítésébe 2013-ban bekapcsolódtam. Nevesítve voltunk a pályázatban, ahol az EFA, a nemzetközi szövetség, jelentős forrást nyert el a 2014-2015-ös forduló megszervezésére. Az MFSZ 2014 elején írta alá a nemzeti csomópontra irányuló megállapodást. Az ennek keretében érkező támogatásból többek között futotta a fesztiválregisztrációs portál megújítására is. 2014 tavaszán az MFSZ leányfalui tanácskozásán vendégül láttuk Kathrin Deventert, az EFA főtitkárát.
761 európai fesztivál kapott EFFE minősítést. A címért 32 magyar fesztivál pályázott, közülük a magyar szakértő-zsűri ajánlásával  24, anélkül egy fesztivál kapott EFFE minősítést (lista). A forduló a 2015. őszi párizsi rendezvénnyel zárult, ahol átadták a 12 EFFE díjat (nem volt köztük magyar fesztivál). Az első magyar zsűri tagjai Baráti Kristóf, Kelemen László, Szabó László Zsolt, Szép Fruzsina és Vitézy Zsófia voltak. A nemzetközi zsűriben szerepelt Szabó György.

A második uniós pályázat 
Az EFA idén, 2016-ban pályázott a projektum folytatására. Mivel biztosak voltak az eredményben, a hivatalos visszaigazolásig minden részletet előkészítettek, és november végétől repülőrajtot vehetett a második forduló.

Az újraéledő nemzeti csomópont
A MFSZ megkapta a felkérést a csomóponti szerepkör újólagos ellátására. A feltételek jóval szerényebbek az első fordulóénál. A 2017-es és 2019-es kiírások bonyolítására összesen 2000 eurót, valamint pályázó fesztiválonként 25 eurót kapunk.
Az elnökség a decemberi ülésén Bogdán Gábort bízta meg az EFFE feladatok ellátásával. Gábor legsürgősebb teendői:
  • ·         Megszervezni az EFA-MFSZ megállapodás aláírását a csomópontról.
  • ·         Bejelentkezni az EFFE központnál.
  • ·         Átvenni az effe@fesztivalszovetseg.hu címet. 
A hazai zsűri
Az elnökségi ülés megbízta az elnököt a tagok megkeresésével és fölkérésével. Ennek január végéig kell lezárulnia.


A fesztiválok jelentkezése
Az EFFE portálon online lehet pályázni. Nevezési díj 80 euró. Az űrlap angol nyelvű, a korábbival egyező tartalmú, tehát három dimenzióról kell röviden számot adni:

  • ·         művészi elköteleződés
  • ·         társadalmi beágyazódás
  • ·         nemzetközi kötődés

A határidő február 17. A nemzeti csomóponttól elvárják, hogy a minél nagyobb számú jelentkezés érdekében kampányoljon a magyar fesztiválok körében.

Az elbírálás folyamata
A nemzeti zsűrik ajánlását a csomópontok március végéig továbbítják a központnak, illetve az – egyelőre ismeretlen összetételű – nemzetközi zsűrinek.
A címet elnyerők tájékoztatása április 15-ig megtörténik.
Nyilvános eredményhirdetés május elején, később kitűzendő helyen és napon.
Ugyanez vonatkozik az EFFE díjak bejelentésére és átadására.

A program megítélése
Mind a csomóponti képviselők novemberi végi brüsszeli megbeszélésén, mind az MFSZ elnökségi ülésén elhangzottak kétkedő vélemények a program jelentőségét, vonzerejét, hasznát illetően. A központ meglehetősen önjáró, a program tartalmára a hagyományos komolyzenei fesztiválok által uralt EFA vezetőségének az értékrendje és ambíciói nyomják rá a bélyegüket. Minél nagyobb számú minősítést céloznak meg a szektor befolyása érdekében.
Mindazonáltal az első forduló bizonyos ismertséget hozott az EFFE címnek, amiért valószínűleg a magasabb nevezési díj ellenére a korábbihoz hasonló, esetleg azt jelentősen meghaladó számú fesztivál fog pályázni nemzetközileg és Magyarországról egyaránt.
Inkei Péter, 2016. december 17.