307  Jobb későn mint soha. Itt olvasható a Nemzeti Kulturális Alap 2013. évi beszámolója. Csöppet kusza, nehéz rátalálni, hol végződik maga a jelentés és hol kezdődnek a mellékletek; mikor, ki, kinek nyújtotta be és ki fogadta el, stb. 
Sebaj. Rendkívül részletezően ismerteti az ún. miniszteri keretet, melyből 2013-ban 634 eseti pályázó között oszlott meg 1,94 milliárd forint támogatás - de a beszámoló nem nevezi meg a lista egyetlen elemét, egyetlen konkrét nyertest sem.

Nincs ez másképp a kulturális fesztiválok kollégiumának fejezetében sem (a 134. oldaltól). Szerepelnek viszont a számszaki adatok és egy szöveges számvetés. Ennek főbb elemei a következők:
1.1. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai és külföldi rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves részévé tegye. Ezen küldetéstudatot erősítette, hogy ez a Kollégium rendelkezett a legnagyobb kerettel. A beérkezett pályázatok is megerősítették és visszaigazolták a kiírás szükségességét, hiszen az egész ország területéről és külföldről is érkeztek olyan kulturális pályázatok, amelyek biztosíthatták a nemzeti sokszínűség bemutatását, a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése érdekében. A beérkezett pályázatok száma 452 db volt, amelyből 261 nyert támogatást. ...
1.2. A kollégium tapasztalata az, hogy a pályázatok célkitűzései a támogatott pályázatok esetében összhangban vannak a megvalósításukkal. A kollégium célkitűzése, hogy olyan kulturális rendezvényeket támogasson, amelyek multiplikatív hatással rendelkeznek, továbbá célkitűzése, hogy teremtsen új értéket, ahol lehetséges. Véleményünk szerint ezek az irányelvek kézzelfoghatóak a nyertes és lebonyolított fesztiváloknál.
1.3. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek alapján megfogalmazott feladatok ellátása korábban is megjelent a Kollégium döntéseiben. A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiájában megfogalmazottak alapján feladatául kapta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatási forrásait a felelősségi területén az NKA általános célkitűzéseire figyelemmel és a szakterület speciális igényeire fókuszálva használja fel. A Kollégium a tárgyévi keret terhére elbírált és támogatott pályázatok között a pályázati felhívás szerinti pályázat mellett, címzett (2 db) és egyedi (2 db) elbírálásban is részesítette a pályázatokat, valamint a nagy múlttal rendelkező fesztiválok esetében három éves támogatásról döntöttünk. A több évre áthúzódó pályázati támogatásokkal kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé tesszük a fesztiválok megrendezését, szerződésben garantáljuk a programjaik megvalósításához szükséges forrásokat. Ezeknek a programoknak a megvalósítása előre meghatározott ütemben és módon történt.
1.4. A Kollégium stratégiájának és küldetésének megfelelően fokozottan törekszik arra, hogy a pályázati bírálat során az országos és a határon túli lefedettséget biztosítsa, hiszen csak így van mód arra, hogy a megfelelő minőségű kulturális fesztiválok eljussanak mindenkihez. Az elvártaknak megfelelően a Budapestről érkezett pályázatok száma magas volt (138 db), azonban a Kollégium a bírálat folyamán biztosította a megfelelő vidéki jelenlétet is. Míg a budapesti támogatott pályázatok az összes támogatotthoz képest 31,8%-ot tettek ki, addig a vidéki támogatottak aránya 63,6%. A beérkezett 23 db külföldi pályázatból 12 db került kedvező elbírálásra, mely 4,6%-ot jelent az összeshez viszonyítva.

...
2.4. A Kollégium tapasztalata szerint a beérkezett pályázatok számában nem volt nagyságrendi eltérés. A pályázatok színvonala megfelelt a korábbi éveknek. Természetesen a minőségi heterogenitás megfigyelhető volt a pályázatok között, hiszen nem egyforma felkészültséggel íródtak a különböző beadványok. Összességében az állapítható meg, hogy a rutinos pályázók már várták a kiírást és ennek megfelelően szakmailag felkészülten írták meg a pályázatukat.
2.5. A Kollégium a munkája során nem találkozott speciális, a szakterületre jellemző problémával. Egyes pályázóknál az önerő igazolása nehézségekbe ütközött, pedig a Kollégium elvárja, hogy a szakmai támogatási irányelvek mentén – a pályázatok hosszú távú fenntarthatósága érdekében – a pályázók tegyenek meg minden erőfeszítést egyéb források bevonására és a támogatási elvek mentén képesek legyenek egyre magasabb önrészt biztosítani a projektjeikhez.

...
2.8. A Kollégium tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy milyen, a szakterületet érintő egyéb pályázat jelenik meg Magyarországon. Sajnálatos módon 2013-ban kulturális fesztiválokat támogató pályázatok nem nagyon voltak az ország területén, így a fesztiválszervezők jóformán csak erre a Kollégiumra és rajta keresztül az NKA-ra számíthattak. Természetesen a Kollégium ismeri azon határon túli pályázati lehetőségeket, amely hazánkat érinti, amelyekre a hazai rendezvények pályázni tudnak. Ennek megfelelően az EU-hoz pályázott és nyert rendezvényeket a Kollégium lehetőségeihez mérten igyekszik támogatni. A Kollégium folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy milyen más forrásból kapott támogatást egy adott rendezvény, amely befolyással lehet a döntésre.
2.9. A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma a korábbi évekhez hasonlóan, a pályázati kiírásaival kívánja segíteni a megfelelő minőségű kulturális fesztiválokat, mert ez biztosíthatja, hogy a már meglévő értékes rendezvények és az új ötletek eljussanak a kultúra fogyasztóihoz. A Kollégium az elkövetkező években az adott év speciális igényeit is figyelembe véve fogja a már bevált módszerekkel támogatni a kulturális fesztiválokat.
Kálomista Gábor
kollégiumi vezető