262  Festudy érdekesség 3. Míg nálunk a közpénzből való támogatást az NKA uralja, a nemzetközi mintában a 390 rendezvény összesített költségvetésének csak 6,9%-a származik a központból. És míg nálunk a megyék megszűntek önálló támogatóként működni, a vizsgálatba vont országokban igen jelentős, 17,1% a középszint (megye, tartomány stb.) támogatása. A legtöbbet, 20,1%-ot azonban a településektől kapják a fesztiválok. Uniós forrásból mindösszesen 0,7% érkezik. Ebből a négy számból áll össze az előző hírben említett 45%.
Az EU-s pénz egyedül Írországban számottevő: 4,8%, ugyanis az ír nemzeti fejlesztési terv (akárcsak a bolgár) lehetővé teszi fesztiválok támogatását a strukturális alapból.